ACTIVITATS

JUNY

19 h
Cicle Històries de l'Art

UNA HISTÒRIA DE L’ART I LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Cicle de històries de l’art dedicat a l’art i la intel·ligència artificial, a càrrec del col·lectiu Estampa.

Les IA s’estan popularitzant com una tecnologia d’anàlisi i de producció d’imatges. Per una
banda, l’extracció de dades de les imatges en línia ha contribuït a propagar una versió computacional de la visió humana. Per altra banda, el processament de grans conjunts de
dades ha donat peu al desenvolupament d’eines de generació d’imatges, amb resultats indistingibles als d’una imatge fotogràfica. Aquestes “noves” imatges no són producte de la manufactura, la captura ni el retoc digital, sinó un render sintetitzat a partir de grans arxius. Com funciona aquesta síntesi de patrons visuals? Quines implicacions pot tenir per la
cultura visual? El curs propiciarà un acostament a aquestes qüestions, establint un diàleg
amb una sèrie de pràctiques artístiques que, des d’abans de la irrupció de les grans plataformes, havien explorat les possibilitats i limitacions d’aquesta tecnologia.

Sessió 1: 4 de juny
Imatges i IA
L’automatització de la visió i de la producció d’imatges sembla donar-se en àmbits
d’especialització i innovació tecnològica, però mitjançant una breu aproximació podem
entendre molts dels processos que s’hi donen. En aquesta primera sessió s’estudiaran el funcionament de l’aprenentatge automàtic orientat al reconeixement d’objectes en imatge,
així com en la generació de noves imatges.

Sessió 2: 11 de juny
Pràctiques artístiques
Abans de l’arribada al gran públic, una sèrie d’artistes havien explorat les possibilitats
estètiques de les IA. A partir de l’apropiació crítica de les eines de les indústries
extractivistes, van donar les primeres passes en un àmbit en constant creixement. Aquesta
sessió plantejarà què podem entendre per art IA, repassarà la història i reflexionarà sobre
l’estat actual i el futur.

Sessió 3: 18 de juny
Latències de la imatge estadística
La IA té un gran potencial per als historiadors de l’art, que poden emprar la imatge
estadística com una eina hàbil a l’hora fer aflorar patrons anònims de la cultura visual i
interrogar els nostres arxius en clau iconològica. Podem reconvertir aquestes eines de
creació en tècniques d’exploració de latències en el dataset global? En quina mesura pot
contribuir a una pràctica cultural autoreflexiva

Sessió 4: 25 de juny
Estat actual, debats i perspectives de futur
La recent irrupció de les plataformes de generació d’imatges en línia redobla els debats
entorn de l’autoria de les imatges, així com el seu potencial de desinformació i manipulació
social. Alhora, per la seva producció, s’estan desplegant un conjunt de pesades
infraestructures, economies submergides i una exponencial petjada ecològica. En aquesta
sessió analitzarem aquestes qüestions que travessen les imatges generatives de la IA.

ESPAI
Auditori del Museu de l'Empordà
UNA HISTÒRIA DE L’ART A L’EMPORDÀ DES DE 1989

UNA HISTÒRIA DE L’ART A L’EMPORDÀ DES DE 1989

MARÇ

UNA HISTÒRIA DE L’ART I ELS MITES

UNA HISTÒRIA DE L’ART I ELS MITES

ABRIL

UNA HISTÒRIA DE L’ANIME

UNA HISTÒRIA DE L’ANIME

MAIG

© Alguns drets reservats. Museu de l’Empordà, 2018
Ajuntament de Figueres. Cultura
Avís legal - Protecció de dades

Museu de l'Empordà
Rambla, 2
17600 Figueres
infome@museuemporda.org      972 50 23 05