ACCESSIBILITAT

ADULTS

ACCÉS

Accés principal amb dos trams d’escala, el segon amb barana.

Accés lateral pel carrer dels enginyers amb rampa.

Ascensor per accedir a les tres plantes d’exposicions temporals i permanent.

GOSSOS D'ASSISTÈNCIA

Es permet l’accés al Museu amb gossos guia i d’assistència.

LAVABOS

Lavabo adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

IL·LUMINACIÓ

Sales d’exposició i altres espais bens il·luminats amb parets i terra contrastats.

LECTURA FÀCIL

Les exposicions temporals disposen de dossiers de lectura fàcil

LLENGUA DE SIGNES

Totes les conferències i visites guiades s’ofereixen amb interpretació a la llengua de signes amb reserva prèvia. 

© Alguns drets reservats. Museu de l’Empordà, 2018
Ajuntament de Figueres. Cultura
Avís legal - Protecció de dades

Museu de l'Empordà
Rambla, 2
17600 Figueres
972 50 23 05