PROPOSTA

EDUCATIVA

Volem construir un museu
amb una acció educativa global i transversal.

Amb un fort component local però amb vocació universal, treballant el contingut i les accions de forma participativa amb el conjunt de la població. Per sobre de tot, construir un museu que tingui ànima i vida. Per emocionar els alumnes i despertar-los la curiositat. L’oferta que us presentem és el resultat d’un any i mig de feina en què hem comptat amb la implicació i participació de més de cinquanta persones del món educatiu, cultural i social de Figueres, així com dels joves, de qui hem après i als quals hem escoltat.

Els objectius del Museu en l’àmbit educatiu són:

1. Construir una filosofia d’actuació basada en la participació, l’experimentació i l’empatia. 

2. Crear i potenciar una nova línia d’actuació pedagògica amb capacitat per generar processos educatius integrals dirigits a un públic d’ampli espectre. 

3. Esdevenir promotors i impulsors de noves línies de reflexió, investigació i intervenció a l’entorn de les arts, la ciència i la cultura.

Els objectius de les activitats del Museu són:

1. Crear línies d’actuació que promoguin la formació al llarg de tota de vida. 

2. Generar processos participatius amb l’objectiu de socialitzar el coneixement. 

3. Potenciar i incrementar l’esperit crític dels visitants.

Proposta educativa 2023-2024

En el marc del Pla estratègic del Museu, hem redactat el projecte educatiu que ara us presentem, fonamentat a descobrir, preguntar-se i experimentar per poder, després, crear i compartir. Aquest és l’esquema que segueixen les activitats que enguany oferim als centres educatius.
L’art com a pretext és la premissa d’aquesta proposta, que té com a objectiu principal aconseguir que els alumnes aprenguin a través de l’art. No es tracta, doncs, d’oferir-los activitats artístiques sinó activitats que, més enllà de l’art i d’una manera transversal, els ajudin a ser creadors, a ser crítics i a pensar de manera imaginativa i disruptiva.

Els continguts i les competències es treballaran globalment en diverses activitats (treballant l’art al carrer, l’exposició permanent, exposicions temporals i de llarga durada) per a tots els nivells educatius, des d’infantil a batxillerat. Set eines d’aprenentatge pensades perquè emocionin els alumnes i els despertin la curiositat. L’oferta que teniu aquí és el resultat d’un any i mig de feina en què hem comptat amb la implicació i participació de més de cinquanta persones del món educatiu, cultural i social de Figueres, així com dels joves, de qui hem après i als quals hem escoltat.

Degut a les obres de reforma integral del Museu, el Servei Educatiu us ofereix tres propostes educatives que tenen com a punt de partida l’art que es trobra present en els espais públics de la ciutat de Figueres. 

PER CICLES

© Alguns drets reservats. Museu de l’Empordà, 2018
Ajuntament de Figueres. Cultura
Avís legal - Protecció de dades

Museu de l'Empordà
Rambla, 2
17600 Figueres
infome@museuemporda.org      972 50 23 05