ESCOLES

ACTIVITAT

INFANTIL

PRIMÀRIA

RESERVA

Esculturant

Coneixerem les obres escultòriques del Museu de l’Empordà, per acabar creant una nova escultura pública a partir de diferents tècniques i materials.

PÚBLIC
OBJECTIU
P5 i  Cicle inicial i mitjà de Primària

*Què és «Esculturant»?

Esculturant és una proposta didàctica gràcies a la qual l’alumnat descobrirà algunes de les escultures públiques de Figueres i com aquestes poden variar segons l’encàrrec i el lloc on s’han de col·locar, així com una eina més per comprendre millor el territori.
Cada vegada més, les escultures han anat sortint de l’espai museístic per esdevenir un element embellidor d’un lloc, un territori o un àmbit concret: han passat a ser art públic. Juntament amb altres arts, com poden ser la performance, la dansa o la instal·lació, l’escultura, en ser tridimensional, fa que l’espai on es col·loca sigui un aspecte rellevant i essencial per a l’obra. És per això que es pot convertir en un
punt de partida ideal per fer una lectura de valor i entendre millor el territori.
Els alumnes adquiriran les pautes i les eines bàsiques per posar-se davant una obra escultòrica i entendre-la, malgrat no ser-ne uns experts. La utilització de la metodologia visual thinking ens permetrà, a través de la participació, el diàleg, el descobriment, la vista general i el diàleg, apropar-nos a la comprensió, la interpretació així com el gaudi de l’obra.

ESPAI
Diversos espais de Figueres

DURADA
1 h 30 minuts

MATERIALS
Plastilina, fotografies A3 de diferents localitzacions de l’Alt Empordà, estris per treballar la plastilina i bastonets.

PREU
Gratuïta

Objectius

U

Aprendre a analitzar i interpretar una escultura utilitzant el llenguatge específic de les arts plàstiques i la metodologia visual thinking.

DOS

Fomentar l’autonomia davant l’obra d’art i el pensament crític.

TRES

Entendre i comprendre l’entorn o territori i les seves característiques.

QUATRE

Aprendre a crear una obra artística a partir de diferents materials.

CINC

Aprendre a defensar i explicar els resultats finals davant la resta de companys.

Competències principals

Expressió, interpretació i creació.

Identificació de fets històrics i socials rellevants.

Indagació de la naturalesa i la vida quotidiana.

Reconèixer el valor de l’esforç i dedicació personal.

Reconèixer necessitats i reptes.

Altres competències
Aprenentatge individual i col·lectiu.
Expressió oral i escrita.
Dimensió cultural i artística.
Raonament i prova.

Connexions.

© Alguns drets reservats. Museu de l’Empordà, 2018
Ajuntament de Figueres. Cultura
Avís legal - Protecció de dades

Museu de l'Empordà
Rambla, 2
17600 Figueres
infome@museuemporda.org      972 50 23 05