ESCOLES

ACTIVITAT

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

RESERVA

Les volem als museus. De l’oblit al TikTok

Coneixerem les obres de dones artistes de l’Alt Empordà, fins ara poc presents en els museus.

PÚBLIC
OBJECTIU
ESO i batxillerat

*Què és «De l’oblit al TikTok»?

De l’oblit al TikTok és una proposta educativa pensada per donar a conèixer i  posar en valor l’obra de 31 dones artistes que van treballar a l’Alt Empordà. A través d’una eina viral com és el TikTok, tractarem des d’una vessant crítica el paper de la dona en la història de l’art.

Art i gènere.

  • Quin lloc i quin paper ha tingut la dona en la història de l’art? 
  • On podem trobar el treball de les dones artistes? 
  • I, si anem encara més enllà, per què la majoria dels considerats grans artistes són homes blancs?

Amb diferents dinàmiques amb esperit crític i de reflexió, es pretén que l’alumnat extregui la seves pròpies conclusions a partir de fets i dades empíriques del propi Museu de l’Empordà, d’altres museus i dels treballs artístics-reivindicatius que es poden trobar a les xarxes, i per acabar, fer un treball per visualitzar el paper de les dones artistes empordaneses i crear en grup un vídeo curt per a TikTok.

ESPAI
Museu de l’Empordà.

DURADA
1 h 30 minuts

MATERIALS
Pissarra, post-it, goma, fitxes plastificades, ordinador, projector i pantalla.
L’alumnat haurà de portar bolígraf o retolador, mòbil amb l’aplicació de Tik Tok.

PREU
Gratuïta

Objectius

U

Aprendre el paper de la dona artista en la història de l’art

DOS

Fomentar l’esperit crític i la reflexió

TRES

Conèixer les obres d’artistes empordaneses

QUATRE

Crear un vídeo breu al TikTok fent visible el treball artístic d’artistes empordaneses

Competències principals
Interpretació i producció.
Imaginació i creativitat.
Dimensió social i coneixement de la cultura i el món actual.
Altres competències
Aprenentatge individual i col·lectiu.

Instruments i aplicacions tecnològiques.

Expressió oral i escrita.
Raonament.
Comunicació i representació.

Connexions.

© Alguns drets reservats. Museu de l’Empordà, 2018
Ajuntament de Figueres. Cultura
Avís legal - Protecció de dades

Museu de l'Empordà
Rambla, 2
17600 Figueres
infome@museuemporda.org      972 50 23 05