ARTISTES

ARTISTA

Vicente Gómez Novella

13/5/1871, València
3/9/1956, València

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Celler

Celler