ARTISTES

ARTISTA

Vicente Berdusán y Osorio

1632, Ejea de los Caballeros
1697, Tudela

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.