ARTISTES

ARTISTA

Ramon Tusquets Maignon

8/9/1837, Barcelona
11/3/1904, Roma

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Calvari

Calvari