ARTISTES

ARTISTA

Mestre de Cabestany

Segle XII, Cabestany, Rosselló

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Capitell

Capitell

Fust de columna

Fust de columna