ARTISTES

ARTISTA

Marcel Martí Badenes

1925, Alvear
11/8/2010, Palafrugell

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Tarca

Tarca