ARTISTES

ARTISTA

Joseph Lewis Pellicer

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Composició abstracta

Composició abstracta

Sense títol

Sense títol