ARTISTES

ARTISTA

Ceferí Olivé Cabré

1907, Reus
1995, Barcelona

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Interior d’una casa de pagès

Interior d’una casa de pagès