ARTISTES

ARTISTA

Ceferí Olivé Cabré

1907, Reus
28/11/1995, Barcelona

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Interior d’una casa de pagès

Interior d’una casa de pagès