ARTISTES

ARTISTA

Blai Ametller Rotllan

1768, Barcelona
1841, Madrid

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Sense títol

Sense títol

El dulce sueño de Jesús en los brazos de María

El dulce sueño de Jesús en los brazos de María

Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima