ARTISTES

ARTISTA

Aurèlia Muñoz Ventura

1926, Barcelona
2011, Barcelona

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no té catalogades obres atribuibles a l'artista.