ARTISTES

ARTISTA

Artur Novoa Romà

1898, Figueres
1991, Figueres

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no té catalogades obres atribuibles a l'artista.