ESCOLES

ACTIVITAT

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

RESERVA

Publicity

Aprendrem que podem utilitzar l’art per fer una campanya publicitària destinada a promocionar la comarca de l’Empordà.

PÚBLIC
OBJECTIU
Alumnes de cicle superior de primària i ESO

*Què és «Publicity»?

Publicity és una activitat de tipologia self-learning i cooperativa a partir de la qual els alumnes podran donar la seva visió i interpretació personal d’una obra del Museu i transformar-la en un element de promoció de la comarca.
Després d’efectuar una breu introducció a l’equipament, als alumnes se’ls proposarà un repte: interpretar una obra i fer-la servir com a font d’inspiració per elaborar una campanya publicitària.
Paisatge, gastronomia i cultura són els eixos que els grups hauran de treballar per crear un relat i una il·lustració per a la comarca.

ESPAI
Museu de l’Empordà

DURADA
1 h 30 minuts

MATERIALS
Fitxes A3 amb reproduccions d’obres d’art i cartells publicitaris, fitxes A3 amb indicacions per eleborar el cartell, retoladors, llapis, llapis de colors, gomes, maquinetes, etc.

PREU
Gratuïta

Objectius

U

Aprendre a analitzar i interpretar l’obra utilitzant el llenguatge específic de les arts plàstiques i la metodologia visual thinking.

DOS

Fomentar l’autonomia davant l’obra d’art i el pensament crític.

TRES

Comprendre la versatilitat i el potencial de les peces artístiques per mostrar diversitat de temàtiques i de continguts.

QUATRE

Aprendre a construir un discurs mitjançant objectes i/o altres fonts.
Competències principals
Interpretació i producció.
Imaginació i creativitat.
Dimensió social i coneixement de la cultura i el món actual.
Altres competències
Aprenentatge individual i col·lectiu.
Percepció i escolta.
Expressió oral i escrita.
Raonament.
Comunicació i representació.

Connexions.

© Alguns drets reservats. Museu de l’Empordà, 2018
Ajuntament de Figueres. Cultura
Avís legal - Protecció de dades

Museu de l'Empordà
Rambla, 2
17600 Figueres
infome@museuemporda.org      972 50 23 05