ESCOLES

ACTIVITAT

SECUNDÀRIA

RESERVA

Imatges que ens parlen

L’art ens ajudarà a donar noves lectures, noves funcionalitats, per acabar millorant aspectes i objectes de la vida quotidiana.

PÚBLIC
OBJECTIU
Alumnes d’ESO i Batxillerat

*Què és «Imatges que ens parlen»?
Imatges que ens parlen és una activitat de tipologia selflearning i cooperativa a partir de la qual els alumnes utilitzar una obra del Museu i inspirar-se per a introduir innovacions i millores als objectes quotidians.
Després d’efectuar una breu introducció a l’equipament, als alumnes se’ls proposarà un repte: escoltar una obra i fer-la servir com a font d’inspiració per elaborar una un innovació en disseny industrial.

ESPAI
Museu de l’Empordà

DURADA
1 h 30 minuts

MATERIALS
Mapes i etiquetes del Manual Thinking, conjunt d’objectes quotidians i làmines d’obres del Museu de l’Empordà.

PREU
Gratuïta

Objectius

U

Aprendre a analitzar i interpretar l’obra utilitzant el llenguatge específic de les arts plàstiques i la metodologia visual thinking.

DOS

Fomentar l’autonomia davant l’obra d’art i el pensament crític.

TRES

Comprendre la versatilitat i el potencial de les peces artístiques per mostrar diversitat de temàtiques i de continguts.

QUATRE

Aprendre a construir un discurs mitjançant objectes i/o altres fonts.
Competències principals

Expressió, interpretació i creació.

Coneixement de la societat, l’art i la cultura.
Indagació dels fenòmens naturals i la vida quotidiana.
Altres competències
Autoconeixement i participació activa.
Percepció i escolta.
Treball interpersonal i col·laboratiu.
Comprensió oral i escrita.
Connexions.
Raonament i prova.
Coneixement d’instruments i aplicacions tecnològiques.

© Alguns drets reservats. Museu de l’Empordà, 2018
Ajuntament de Figueres. Cultura
Avís legal - Protecció de dades

Museu de l'Empordà
Rambla, 2
17600 Figueres
972 50 23 05