ESCOLES

ACTIVITAT

SECUNDÀRIA

RESERVA

Projectes

Aprendrem mitjançant l’activitat, per crear un producte o servei amb valor social i comunitari per a l’Empordà.

PÚBLIC
OBJECTIU
Primària, ESO i Formació professional

*Què és «Projectes»?

Potenciar la curiositat, la capacitat de fer preguntes, la reflexió i l’esperit crític pren cada vegada més importància.
El coneixement ja no s’adquireix només escoltant i accedint-hi, sinó també cocreant i generant nou coneixement en entorns més cooperatius que fomenten el treball en equip, la iniciativa i l’intercanvi, en ambients que requereixen ser més proactius i, per tant, més creatius.
En aquest context, l’activitat que presenta el Museu de l’Empordà és una proposta educativa de learning by doing i de cocreació en la qual els participants col·laboren en totes les etapes del projecte, des de la definició de preguntes i el desenvolupament d’hipòtesis fins a la discussió dels resultats i la resposta a noves preguntes. Es tracta d’una proposta, així doncs, que se centra en processos comunitaris, amb una investigació transversal a través de la innovació i la implicació directa de tota la comunitat educativa.

ESPAI
Museu de l’Empordà i centre educatiu.

LLARGA DURADA
Durada adaptable segons les necessitats de cada projecte.

MATERIALS
Mapes i etiquetes del Manual Thinking, conjunt d’objectes quotidians i làmines d’obres del Museu de l’Empordà, retoladors, llapis, gomes, material creatiu i manipuatiu segons cada proposta…

PREU
Consultar

Objectius

U

Acostar l’art a l’alumnat d’una manera lúdica, participativa i vivencial.

DOS

Potenciar la creativitat, la resolució i el pensament crític.

TRES

Fomentar el treball en equip.
Competències principals
Aprendre a aprendre.
Coneixement de la societat, l’art i la cultura.
Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital.
Resolució de problemes.
Altres competències
Autoconeixement.
Participació.
Percepció i escolta.
Expressió, interpretació i creació.
Treball individual i interpersonal.

Comunicació oral i escrita.

Coneixement d’instruments i aplicacions tecnològiques.

Organització d’entorns de treball i aprenentatge.
Raonament i prova.
Connexions.
Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana.

© Alguns drets reservats. Museu de l’Empordà, 2018
Ajuntament de Figueres. Cultura
Avís legal - Protecció de dades

Museu de l'Empordà
Rambla, 2
17600 Figueres
infome@museuemporda.org      972 50 23 05