ARTISTES

ARTISTA

Valentí Fargnoli Annetta

12/4/1885, Barcelona
7/4/1944, Girona

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Fotografia de l’Ajuntament de Figueres

Fotografia de l’Ajuntament de Figueres