ARTISTES

ARTISTA

Tura Sanglas

1992, Ordis

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Per a Isabel

Per a Isabel