ARTISTES

ARTISTA

Mariano Salvador Maella Pérez

21/8/1739, València
10/5/1819, Madrid

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.