ARTISTES

ARTISTA

Roser Vilar Aymerich

12/11/1925, Tarragona
6/8/2011, Figueres

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Sense títol

Sense títol