ARTISTES

ARTISTA

Rosa Genís Perramon

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Títol desconegut

Títol desconegut

Títol desconegut

Títol desconegut

Sense títol

Sense títol

Sense títol

Sense títol