ARTISTES

ARTISTA

Rosa Cervera Giralt

1912, Port de la Selva
15/10/1993, Port de la Selva

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Títol desconegut

Títol desconegut

Títol desconegut

Títol desconegut

Bañistas. El Port de la Selva

Bañistas. El Port de la Selva

Paisaje en gris

Paisaje en gris

El Castellá. Puerto de Llansá

El Castellá. Puerto de Llansá

Alberca junto a mi estudio

Alberca junto a mi estudio

Composición

Composición

El Port de la Selva

El Port de la Selva