ARTISTES

ARTISTA

Rosa Cervera Giralt

1912, Port de la Selva
15/10/1993, Port de la Selva

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El Port de la Selva

El Port de la Selva