ARTISTES

ARTISTA

Robert Chaveau Vasconcel

1886, Bordeus
1965, Barcelona

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Orant

Orant