ARTISTES

ARTISTA

Ramon Pujol Boira

(Ramon Pujolboira)
6/6/1949, Barcelona
7/9/2019, Albons

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Tramuntana [de la sèrie “Suite Figarias”]

Tramuntana [de la sèrie “Suite Figarias”]