ARTISTES

ARTISTA

Ramon Molons Rocha

4/3/1902, Barcelona
27/5/1987, Portbou

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.