ARTISTES

ARTISTA

Ramon Aguilar Moré

3/12/1924, Barcelona
23/9/2015, Barcelona

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Sense títol

Sense títol