ARTISTES

ARTISTA

Perico Pastor Bodmer

1953, La Seu d'Urgell

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Sense títol

Sense títol