ARTISTES

ARTISTA

Perico Pastor Bodmer

1953, La Seu d'Urgell

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no té catalogades obres atribuibles a l'artista.