ARTISTES

ARTISTA

Pere Gironell Piernau

13/5/1904, Borrassà
1982, Figueres

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El Garrigal

El Garrigal

Paisatge

Paisatge

Paisatge

Paisatge

Paisatge empordanès

Paisatge empordanès

Paisatge empordanès

Paisatge empordanès