ARTISTES

ARTISTA

Montserrat Clausells Ver

1960, Barcelona

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El Tell / Viatge d’hivern Shubert

El Tell / Viatge d’hivern Shubert