ARTISTES

ARTISTA

Monika Anselment

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
La nit baixa sobre Bagdad

La nit baixa sobre Bagdad