ARTISTES

ARTISTA

Moisès Sidrach Planas

13/1/1938, Lladó
13/1/1980, Lladó

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Interior i figura

Interior i figura