ARTISTES

ARTISTA

Matilde Corney Roig

Final segle XIX
Segle XX

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Sense títol

Sense títol