ARTISTES

ARTISTA

Mario Bedini Leandi

1936, Sicília, Itàlia

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Els records del meu gos

Els records del meu gos