ARTISTES

ARTISTA

Manuel Humbert Esteva

6/8/1890, Barcelona
1/2/1975, Cubelles

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no té catalogades obres atribuibles a l'artista.