ARTISTES

ARTISTA

Lluís Roura Juanola

5/12/1943, Sant Miquel de Campmajor

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.