ARTISTES

ARTISTA

José de Ribera [atribuït]

1588, Xàtiva
1652, Nàpols, Itàlia

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.