ARTISTES

ARTISTA

Joan Vilà Moncau

1924, Vic
16/9/2013, Olot

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Les mans

Les mans

El segador

El segador

Les mans

Les mans

Gent del camp

Gent del camp

Els ulls

Els ulls

Nina mecànica

Nina mecànica