ARTISTES

ARTISTA

Joan Puig Manera

18/10/1921, Olot
9/2/2013, Pontós

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.