ARTISTES

ARTISTA

Joan Puig Manera

18/10/1921, Olot
9/2/2013, Pontós

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Composició

Composició

Composició

Composició