ARTISTES

ARTISTA

Joan Pellicer Montseny

1863, Barcelona
1914, L'Escala

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Setmanari “La Tomasa” [Barcelona], núm. 106

Setmanari “La Tomasa” [Barcelona], núm. 106