ARTISTES

ARTISTA

Joan Paradís Puig

6/2/1941, Figueres
21/1/2019, Figueres

Joan Paradís i Puig (Figueres, 1941 – 2019) destaca des de ben jove per la seva creativitat en camps com la música i, especialment, la pintura, en la qual el comença a formar Ramon Reig. Aquesta preparació li procura l’ingrés, el 1958, a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi, on coneix Fernando Garrido Pallardó (Conca, 1916 – Figueres, 1984), qui es converteix en el seu gran mentor i amic.

Emergeix en l’escena barcelonina amb només vint-i-un anys, quan participa en una destacada mostra itinerant en l’àmbit espanyol i llatinoamericà dedicada a les últimes tendències artístiques. El 1963 organitza la primera exposició individual a Figueres i consolida la seva presència en el món de l’art. Cinc anys més tard, però, interromp la carrera artística en haver d’assumir la gestió del negoci familiar. Malgrat que continua pintant, no és fins al 1984 que s’hi pot tornar a dedicar a temps complet, moment en què inicia una etapa de gran productivitat i participa en diverses mostres nacionals i internacionals.

L’obra de Paradís es distingeix per la insistència en l’expressió dels sentiments per sobre de la mera representació de la realitat. Aquest principi es manifesta a través de l’evolució d’un estil propi, primer amb un predomini de la influència de la tradició pictòrica espanyola ─amb obres com Autoretrat─ que evoluciona cap a una progressiva simplificació de les formes i cap a l’adopció de colors més brillants, com es pot veure a Homenatge als cels infinits d’Evarist Vallès. Als anys noranta continua amb l’esquematització i s’acosta a l’abstracció, com veiem a Nu femení, però és a la primera dècada del segle xxi que arriba a l’abstracció total, després d’un llarg procés de destil·lació de les formes.

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Nu femení

Nu femení

Sense títol

Sense títol

Àurea aimada

Àurea aimada

Autoretrat

Autoretrat

Homenatge als cels infinits d’Evarist Vallès

Homenatge als cels infinits d’Evarist Vallès

La vetlla de la monja

La vetlla de la monja

Rosa tripètal

Rosa tripètal