ARTISTES

ARTISTA

Joan Felip Vilà

6/12/1932, Figueres
8/3/1990, Ceret

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Interior

Interior