ARTISTES

ARTISTA

Joan Busquets Mollera

1903, Girona
1968, Barcelona

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no té catalogades obres atribuibles a l'artista.