ARTISTES

ARTISTA

Joan Baptista Porcar Ripollés

8/4/1889, Castelló de la Plana
3/10/1974, Castelló de la Plana

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Estació del grao

Estació del grao