ARTISTES

ARTISTA

Joan Baptista Porcar Ripollés

1889, Castelló de la Plana
1974, Castelló de la Plana

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Estació del grao

Estació del grao