ARTISTES

ARTISTA

Jan Frans van Douven

1656, Roermond
1727, Düsseldorf

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.