ARTISTES

ARTISTA

Guillem Comalat Joana

23/1/1880, Figueres
27/10/1906, Requesens

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.