ARTISTES

ARTISTA

Gabriel Sanz Romero

1954, Badalona

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Sense títol

Sense títol

Sense títol

Sense títol

Deambulatori

Deambulatori