ARTISTES

ARTISTA

Gabriel Sanz Romero

1954, Badalona

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Deambulatori

Deambulatori