ARTISTES

ARTISTA

Frederic Marès Deulovol

18/9/1893, Portbou
16/8/1991, Barcelona

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Crepuscle

Crepuscle

Nu d’home

Nu d’home