ARTISTES

ARTISTA

Francisco de Herrera

(el Mozo)
1622, Sevilla
25/8/1685, Madrid

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Sant Antoni de Pàdua

Sant Antoni de Pàdua